Odlotoweloty.pl

Uprawnienia i sprzęt

Uprawnienia

Sprzęt

Motolotnia posiada aktualne dopuszczenie do wykonywania lotów wraz z polisą OC/ubezpieczeniem lotniczym.

Aktualna konfiguracja motolotni ma około roku.